Маестро ЕМИЛ ТАБАКОВ
Bulgarian English
ЕМИЛ ТАБАКОВ
Добре дошли в официалния сайт на Емил Табаков

Симфоничен Репертоар

БАХ

 • Maгнификат
 • Коледна оратория
 • Сюита No 2 в си бемол минор
 • Бранденмбургски концерти
 • Концерт за пиано в до минор
 • Концерт за цигулка в ми мажор
 • Концер за две цигулки в до минор

БАРБЕР

 • Адажио за струнни инструменти

БАРТОК

 • Концерт за симфоничен оркестър
 • "Чудният Мандарин", сюита
 • Дивертименто за струнен оркестър
 • Концерт за пиано No 3

БЕТХОВЕН

 • Увертюри: "Кориолан", "Егмонт", "Прометей"
 • Всички симфонии и инструментални концерти

БЕРЛИОЗ

 • Увертюри: "Римски карнавал"
 • "Бенвенуто Челини"
 • "Фантастична симфония"
 • "Харолд в Италия"

БИЗЕ

 • Симфония в до мажор
 • "Арлезианката", сюита
 • "Кармен", сюита

БИЗЕ-ШЧЕДРИН

 • "Кармен", сюита

БОРОДИН

 • Симфония No 2

БРАМС

 • Академична увертюра
 • Трагична увертюра
 • Вариации върху тема от Хайдн
 • Симфонии № 1 - 4
 • Концерт за цигулка
 • Концерт за цигулка и виолончело
 • Концерти за пиано №1 и №2
 • "Немски реквием"

БРИТЪН

 • Вариации върху тема от Пърсел
 • Лесна симфония
 • Концерт за пиано
 • Вариации върху тема от Фр. Бридж

БРУХ

 • Концерт за цигулка No 1
 • Шотландска фантазия

БРУКНЕР

 • Симфонии No 4, 5, 6, 7, 8, 9

ШАБРИЕ

 • "Испания"

КОРЕЛИ

 • Сарабанда, Жига и Бадинера

ДЕБЮСИ

 • Прелюд към "Следобедът на един фавн"
 • "Морето"

ДЮКА

 • "Чиракът- магьосник"

ДВОРЖАК

 • Симфонии No 7, 8, 9
 • Серенада за струнен оркестър
 • Концерт за цигулка
 • Концерт за виолончело
 • Симфония в до минор

ГЕРШУИН

 • "Един американец в Париж"
 • "Порги и Бес"
 • "Рапсодия в синьо"

ГЛАЗУНОВ

 • Симфония No 4
 • Концерт за цигулка
 • Концерт за саксофон

ГРИГ

 • Холбертова сюита
 • Сюита "Пер Гинт"
 • Концерт за пиано

ХЕНДЕЛ

 • "Музика на водата"
 • Кончерти гросси oпус No 6
 • "Месия"

ХАЙДН

 • Симфонии No 44, 45, 48, 82, 85, 88, 92, 96, 101, 104, 110
 • Концерт за цигулка в до мажор
 • Концерт за обой
 • Концерти за виолончело в ре мажор и в до мажор

ХИНДЕМИТ

 • Симфония "Матис художникът"
 • Траурна музика

ХОНЕГЕР

 • Симфонии No 2, 3

ХАЧАТУРЯН

 • "Спартак", сюита

ЛИСТ

 • Прелюдии
 • "Танц на смъртта"
 • Концерти за пиано No 1 и 2

MАЛЕР

 • Симфонии No 1 - 10

MEНДЕЛСОН

 • Всички Малки симфонии за струнни инструменти
 • Симфония No 4
 • Концерт за цигулка
 • Концерти за пиано No 1 и No 2

MOЦАРТ

 • Симфонии - KV 45-b, KV 124, KV 134,
 • No 34 - 41
 • Симфония-концертанте за цигулка и виола
 • Концерти за пиано
 • Реквием
 • Увертюри: "Вълшебната флейта", "Дон Жуан"
 • "Сватбата на Фигаро"
 • "Така правят всички"

MУСОРГСКИ

 • "Картини от една изложба"
 • "Нощ на голия връх"

ПРОКОФИЕВ

 • Симфония No 1
 • "Ромео и Жулиета", сюити No 1, 2, 3
 • Концерти за пиано No 1, 2, 3
 • Концерти за цигулка No 1 и 2

РАХМАНИНОВ

 • Всички симфонии
 • Всички концерти за пиано

РАВЕЛ

 • Всички оркестрови произведения
 • Концерти за пиано

РЕСПИГИ

 • "Римски пинии"
 • "Фонтаните на Рим"
 • "Римски празници"
 • "Античните танци и ария", сюита No 3
 • "Залез"

РИМСКИ-КОРСАКОВ

 • Испанско капричио
 • "Шехеразада"

РОСИНИ

 • Увертюри: "Семирамида", "Крадливата сврака",
 • "Копринената стълба", "Вилхелм Тел",
 • "Севилският бръснар", Stabat Mater

ШОСТАКОВИЧ

 • Симфонии No 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15
 • Концерти за виолончело No 1 и 2
 • Камерна симфония, опус 110

ШЬОНБЕРГ

 • "Просветлена нощ"

ШУБЕРТ

 • Симфония No 8
 • Рондо за цигулка и струнен оркестър

ШУМАН

 • Всички симфонии
 • Концерт за пиано
 • Увертюра "Манфред"

СИБЕЛИУС

 • Симфония No 2
 • "Финландия"
 • Концерт за цигулка

СМЕТАНА

 • "Вълтава"

СКРЯБИН

 • Симфонии No 1, 2, 3
 • "Поема на екстаза"
 • "Прометей"
 • "Мечти"

СТРАВИНСКИ

 • "Пролетно тайнство"
 • "Жар птица"
 • Концерт в До
 • "Аполон Мусагет"

Р. ЩРАУС

 • "Дон Жуан"
 • "Тил Ойленшпигел"
 • "Животът на героя"
 • Алпийска симфония
 • "Тъй рече Заратустра"

ЧАЙКОВСКИ

 • Симфонии No 1 - 6
 • "Манфред"
 • "Ромео и Жулиета"
 • "Франческа да Римини"
 • Увертюра "1812"
 • "Лешникотрошачката" - сюита
 • Концерт за пиано
 • Концерт за цигулка
 • "Вариации Рококо"

ВЕРДИ

 • Реквием
 • Увертюра "Силата на съдбата"

ВИВАЛДИ

 • "Годишните времена", опус 8

ВАГНЕР

 • Откъси от опери

ВЕБЕР

 • Увертюри: "Вълшебният стрелец", "Oбeрoн", "Eвриaнта"